เว็บไซต์สำหรับทดสอบ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียน/นักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพิธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด/ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อื่นๆ  
ไข่เค็มสมุนไพร

สถานที่ตั้ง   บ้านท่าโป่ง
เลขที่   19/11 หมู่ที่/หมู่บ้าน   3
ซอย    ถนน 
ตำบล  จรเข้เผือก   อำเภอ   ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด   กาญจนบุรี
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0533738       พิกัด-y 1537325
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายวันชัย บุญยงค์           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  กำนันตำบลจรเข้เผือก     อีเมล์  
เลขที่   85/8 หมู่ที่/หมู่บ้าน  3 ซอย  
ถนน   ตำบล  จรเข้เผือก อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย
จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์    71260
หมายเลขโทรศัพท์   0870005411 หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 0519 วันที่ถ่าย 16/09/2008
สาระสำคัญ

               ไข่เค็มสมุนไพร เป็นการทดลองนำวิธีการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์เข้ากับสมุนไพรไทย ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแต่มีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมาย เมื่อลองทำเป็นไข่เค็มสมุนไพร ได้แก่ ไข่เค็มสมุนไพรตะไคร้ ไข่เค็มสมุนไพรใบมะกรูด ไข่เค็มสมุนไพรน้ำผึ้ง พบว่าไข่เค็มที่ผ่านการดองด้วยสมุนไพรจะมีกลิ่นหอม ไข่แดงมีสีเข้ม และมีรสชาติ มัน อร่อยกว่าไข่เค็มที่ดองด้วยเกลือตามปกติทั่วไป และมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ใช้ด้วย

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 8797 โทรสาร 0 3451 8434
kanchanaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดกาญจนบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย